ببینید | دفاع بذرپاش از وعده ساخت ۴ میلیون مسکن رئیسی!

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در گردهمایی گروه‌های جهادی برای اعزام به محلات بافت فرسوده اظهار کرد: در ۹ ماهه اول ۱۴۰۲ رشد تولید مسکن و ساختمان طبق مرکز به مثبت ۴ و هشت دهم رسیده است. منبع: خبرگزاری دانشجو

منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1903617/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C