افشاگری جعفرزاده از طراح ایده ساخت ۴ میلیون مسکن /فقط در حد یک کد می گویم که…/به او زنگ زدم و گفتم تو این حرف را در کاسه رئیسی گذاشتی، چرا؟!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس، در گفتگو با سایت اقتصاد ۱۰۰، در پاسخ به این سوال که چه ،ی پیشنهاد مطرح ، ایده ساخت ۴ میلیون مسکن را به آقای رئیسی داد، گفت: در زمان برنامه های تبلیغاتی، یک نفر همراه با ایشان به استودیو رفت، من فقط در حد یک کد می گویم، آن یک نفر از دوستان سابق کمیسیون برنامه و بودجه و از نمایندگان معروف گذشته بود که من بعد از این برنامه به او زنگ زدم گفتم آقای فل، این حرف را تو در کاسه آقای رئیسی گذاشتی. چرا این کار را کردی ؟ا

وی ادامه داد: بحث مسکن، اقتصاد خودش را دارد، ای کاش در مورد مسکن آقای سعیدی کیا را بیاورید، من سالیان سال با آقای سعیدی کیا در بحث مسکن مهر در دوره آقای احمدی نژاد کار کردم.

ایمن آبادی با تاکید بر اینکه، ،ت به صورت کامل دستش را بر روی مسکن بگذارد و چه اینکه دستش را هم به صورت کامل از روی بحث مسکن بردارد اشتباه است، گفت: من برای آقای آخوندی احترام قائل هستم ولی یکی از نقدهای ما به آقای آخوندی همین بود گفتیم هردوتایش اشتباه است و ای کاش آقای رئیسی از این تجربه استفاده می کرد.

۲۷۲۱۹

منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1901522/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF-%DB%8C%DA%A9